TAURUS - Usługi Przeciwpożarowe

Jeśli szukasz solidnego i doświadczonego partnera w zakresie BHP i Ochrony Ppoż, oferta Taurus jest stworzona dla Ciebie i Twojej Firmy.

W zakresie Usług Przeciwpożarowych oferujemy:

gasnica2

1. Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

2. Wykonywanie kontroli rozpoznawczych stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożenia pożarowego i wybuchowego.

3. Wyposażenie nadzorowanych obiektów w:


centralka2

    - instrukcje przeciwpożarowe;

    - wykazy telefonów alarmowych;

    - znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji;

    - znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony ppoż;

    - pożarnicze tablice informacyjne;

    - podręczny sprzęt gaśniczy.


4. Prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu ochrony ppoż.

5.  Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

6. Regularne kontrole w zakresie:

 

    - przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez pracowników;

    - wyposażenia w sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze oraz poprawność ich oznakowania i usytuowania;

    - sprawności systemów alarmowania

    - przeciwpożarowego zaopatrzenia nadzorowanego obiektu w wodę;

    - dróg pożarowych i ewakuacyjnych; 

hydrant

7.  Bieżąca aktualizacja przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową;

8.  Testy zadymienia w obiekcie z wykorzystaniem ciepłego dymu.